رنج

ای خدا..کی میدونه توی دل من چی میگذره؟کی حال منو میفهمه؟

وقتی ترانه گوش میدم میبینم بیشترشون مضمون جدایی دارن..طرف یا خیانت کرده یا نامهربون بوده..یا غر غرو بوده نمیدونم یه اشکالی داشته

بیشتر دلم آتیش میگیره..آخه من مهربون بودم پیش از حد..صبور بودم..همیشه درکت میکردم..همیشه همراهت بودم پس چرا اینجوری شد؟

آخرین بار بهم گفتی مریم تو ایرادی نداری..خیال اون مردی که تو زن خونه اش هستی از همه جهت راحته...

ای بمیری ی ی ی ی ی ..خدا نکنه

حتما باید به خاطر این حرفت بهت مدال افتخار میدادم..

وقتی فکر میکنم میبینم ایراد این بود که دربرابرت خیلی ضعیف بودم ..هر کاری کردی تاییدت کردم..هر چی گفتی گفتم چشم

همه جوره پا به پات بودم...

نمیدونم چطوری اینجوری شد...

میدونم آخر خدا صدامو میشنوه.من هنوز دلم بهش محکمه...

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کمک کمک کمک کمک...........

 

/ 0 نظر / 7 بازدید